Mericon engineering
Hållbarhet
Om oss

Hållbarhet

Hållbar framtid

Tillsammans har medarbetarna på Mericon Engineering hundratals års erfarenhet av att stötta våra kunder i sina utmaningar. Dagens samhälle står inför en stor utmaning i att nå en hållbar framtid där minskade koldioxidutsläpp är ett av fokusområdena.

Mericon Engineering har fokus på hållbara lösningar och genom våra uppdrag gör vi skillnad. Vi hjälper våra kunder med moderna tekniklösningar i exempelvis, men inte begränsat till, säkrare anläggningar, energibesparingar eller andra gröna omställningar.

Kärnfundament

Kvalitet
Vår verksamhet genomsyras av kvalitetstänk och vi strävar alltid efter att hålla en hög nivå genom hela verksamheten, från kontor till projekt.

Personal
Vi är en attraktiv arbetsplats med god arbetsmiljö och tydliga värderingar som välkomnar alla med rätt kompetens oavsett kön, religion, sexualitet, etnicitet eller ålder. Våra medarbetare får förutsättningar att verka i en utvecklande och kreativ miljö.

Miljö
Vi söker kontinuerligt efter mer miljövänliga alternativ både i vår interna verksamhet liksom i våra uppdrag.

Tillsammans
Företagets motto är ”tillsammans”. Verksamheten skall präglas av samarbete, relationer och kommunikation mellan kollegor, regioner, kontor, kunder och partner. Tillsammans blir vi starkare!

Certifikat

För oss är det viktigt med ett certifierat ledningssystem som säkerställer att vi uppfyller alla de krav och förväntningar som myndigheter, våra kunder, medarbetare och partner har på vårt arbete. Systemets syfte är att förenkla vårt dagliga arbete och fortlöpande medverka till att nå våra mål inom både uppdrag och projekt såväl som internt i Mericon Engineerings verksamhet.

Vårt ledningssystem är certifierat av Svensk Certifiering Norden AB inom Kvalitet, Arbetsmiljö och Miljö enligt ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 och ISO 14001:2015 och certifieringen omfattar alla våra kontor, Norrköping, Linköping, Stockholm och Stenungsund.

Certifikat ISO 9001:2015 

Certifikat ISO 14001:2015

Certifikat ISO 45001:2018