Mericon engineering
Om oss
Om oss

Vår historia

Om oss

Mericon Engineering AB är ett teknikkonsultföretag med säte i Norrköping och lokala kontor på flera olika platser i Sverige.

Mericon Engineering AB tillhandahåller ingenjörs- och konsulttjänster för kunder inom energibranschen och processindustrin. Vi erbjuder strategisk rådgivning och ingenjörstjänster med marknadens bästa kompetens. Vår kärnkompetens finns inom energisektorn, petrokemi och bioraffinaderi samt inom pappers- och massaproduktion.

Vi är en del av den nya generationen teknikkonsulter som fokuserar på kundernas lönsamma helhetskoncept.

Våra medarbetare utmanar det invanda, inspirerar till nya idéer och designar med full energi innovativa lösningar som framtidssäkrar en hållbar utveckling och lönsamma resultat.

Våra kunder ska känna sig trygga med att de alltid får en professionell leverans av oss. Vår drivkraft är också att tillsammans med våra kunder utvecklas med förståelse för den ständiga förändringen i våra kunders affärsmiljö och i vårt samhälle.

Mericon Engineering idag

Mericon Engineering AB består i dag av drygt 45 medarbetare med lång erfarenhet och kunskaper inom energibranschen och processindustrin. Vi är i ett expansivt skede där vi bara ser möjligheter, vilket naturligtvis gör vårt jobb både roligt och väldigt inspirerande.

Vi attraherar människor som delar vår innovativa syn på problemlösningar och utmaningar, som vill utvecklas och framförallt känna engagemang och delaktighet. Där vi tillsammans kontinuerligt stärker våra möjligheter att erbjuda våra kunder det allra senaste inom våra respektive affärs- och teknikområden. Med våra både seniora och mer juniora konsulter har vi tillsammans lång erfarenhet inom energi- och processindustrin.

Vi brinner för projekt där vi kan fortsätta att utveckla och optimera tekniska lösningar och skapar framtida möjligheter för våra kunder.

Hur det en gång började

Berättelsen om Mericon Engineering AB började våren 2021 när Jonas Kramer på Mericon Sverige AB i Hammarö som är en driven entreprenör inom elbranschen träffade Mats Adell som har en bakgrund inom beställare – och konsultleden inom el-och automationsbranschen. Jonas hade behov av att bredda sitt erbjudande med att erbjuda kunder tekniklösningar vilket mynnade ut i att vi startade Mericon Engineering AB och Mats gick in som VD för bolaget hösten 2021. På kort tid lyckades vi att bygga upp ett starkt förtroende i kundkretsen. Succén var snart ett faktum, och Mericons Engineering AB resa fick snabbt god fart. Mericon Engineering AB är ett systerbolag till Mericon Sverige AB.

Mericon Sverige AB är ett kunskapsföretag som designar, konstruerar och tillhandahåller lösningar, system och komponenter för åskskydd, strömfördelning och jordning. Någon att hålla i när åskan går.