Mericon engineering
Hälsa och Arbetsmiljö
Publicerat
2023-07-10

Hälsa och Arbetsmiljö

På Mericon Engineering är säkerhet alltid högsta prioritet. Vår säkerhetskultur på företaget djupt rotat i allt vi gör och speglar sig i vårt dagliga arbete, från våra kontor till arbete ute på kundernas anläggningar, från konstruktionsbordet till riskanalyser och rutiner för utcheckning och driftsättning av processutrustning och ställverk.

Vårt säkerhetsarbete innefattar även systematiskt arbete med ständiga förbättringar kring arbetsmiljö och skyddsronder, att vi stöttar och avlastar varandra när det är mycket att göra, skyddskläder och säkerhetskurser, att alla medarbetare ska genomfört HLR utbildning och mycket, mycket mer.

En styrka på företaget är att vi finns för varandra som mer än kollegor utan även som vänner när det är tufft utanför arbetet.

Kortfattat så är vi stolta över våra medarbetare och vårt säkerhetsarbete. Tillsammans tar vi hand om varandra, tillsammans jobbar vi säkert.

Kontakt

Fler nyheter