Mericon engineering
ISO-certifiering
Publicerat
2024-04-26

ISO-certifiering

Hos oss på Mericon Engineering är arbetet kring Kvalitet och Arbetsmiljö, med hälsa och säkerhet, samt Miljö några av grundstenarna som vi vilar all vår verksamhet på. För oss är det därför viktigt att vi har ett certifierat ledningssystem som säkerställer att vi uppfyller alla de krav och förväntningar som myndigheter, våra kunder, medarbetare och partner har på vårt arbete.

Vårt ledningssystem är certifierat av Svensk Certifiering Norden AB enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018 och certifieringen omfattar alla våra kontor, Norrköping, Linköping, Stockholm och Stenungsund.

Syftet med systemet är att förenkla vårt dagliga arbete och fortlöpande medverka till att nå våra mål inom både uppdrag och projekt såväl som internt i Mericon Engineerings verksamhet.

Tillsammans med våra kunder och partner gör vi svensk industri ännu bättre!

KAM-ansvarig (Kvalitet-Arbetsmiljö-Miljö) Mericon Engineering, Thomas Svensson, thomas.svensson@mericonengineering.se

Kontakt

Fler nyheter