Mericon engineering

Automation

Hos oss möter du automationsingenjörer och programmerare med lång erfarenhet och djupa kunskaper inom programmering inom processindustrin och energianläggningar, där våra tydligaste kompetenser finns inom pappers- och massaindustrin.​

Vi besitter expertkunskap inom processtyrsystem, PLC- och DCS-system med fabrikat såsom: ABB, Siemens, Emerson och Mitsubishi med flera.​

Vi dimensionerar, programmerar och sätter upp processnätverk, hårdvara, HMI-interface, operatörsvyer och logikapplikationer. Vi utför även arbete med kvalitetkontrollssystem QCS inom processindustrin.

Vi sitter ofta med som representant i våra kunders projektorganisation, och då med ansvarsområden som utredning, kalkylering, tidsplanering, förfrågningar, upphandlingar, applikationsuppsättning, FAT- / SAT-övervakning, montagekontroll, utcheckning och driftsättning. Vår närvaro i alla steg samt vårt holistiska förhållningssätt borgar för ett effektivt flöde och en trygg leverans.​

Kompetenser inom:

  • Projektering
  • Konstruktion
  • Programmering
  • Processtyrsystem
  • PLC- och DCS-System
  • QCS-system
  • HMI-system
  • FAT / SAT-övervakning
  • Utcheckning​
  • Idrifttagning​

Kontakt