Mericon engineering
Elsäkerhetsutbildning

Elsäkerhetsutbildning

ESA är en branschpraxis som följer arbetsmiljölagen, elsäkerhetslagen föreskrifter samt branschens gemensamma tolkning av SEK Svensk Elstandards anvisningar för skötsel av elektriska anläggningar, SS–EN 50110–1.

Vi håller utbildningar inom ESA för relevanta verksamheter inom industri, installation, eldistribution I de utbildningarna innefattas bland annat:

  • Bakgrund till ESA
  • Faror med el
  • Olycksfallsscenarion
  • Ansvar
  • Kommunikation
  • Riskhantering
  • Arbete utan, nära samt med spänning

Vi skräddarsyr de utbildningar ni behöver utifrån bakgrund och behov.

Våra ingenjörer följer ESA fullt ut och arbetar naturligtvis helt enligt de riktlinjer som anges där.

 

Kompetenser inom:

  • Elsäkerhetsutbildning ESA
  • Skräddarsydd utbildning
  • Rådfrågning

Kontakt