Mericon engineering

Process-el

Våra elingenjörer har en mångårig bakgrund inom elkonstruktion i processindustri och elanläggningar, med kärnkompetens inom energibranschen samt pappers- och massaindustrin.

Vi konstruerar, designar och dimensionerar ställverk och processelektrifiering i alla typer av verksamheter och anläggningar, och vi har expertkunskaper inom skåpkonstruktion med bred komponenterfarenhet.

När det kommer till elinstallation och motordrifter arbetar våra elingenjörer ofta och gärna i tätt samarbete med elinstallatörer och montörer. Efter elinstallation hanterar vi utcheckning, motorskyddsinställning och driftsättning.

Det är vanligt förekommande att vi deltar som kundrepresentant i våra kunders projektorganisationer, där vi hanterar uppgifter som innefattar utredning, kalkylering, tidsplanering, förfrågningar, upphandlingar, montagekontroll, utcheckning och driftsättning. Det gör att våra styrkor genomsyrar alla faser i projektet. Från förstudie och utredningar till montageövervakning, utcheckning och driftsättning

Kompetenser inom:

  • Projektering
  • Konstruktion
  • Dimensionering
  • Ställverk
  • Skåpskonstruktion
  • Processelektrifiering
  • Motordrifter
  • Installationsteknik
  • Utcheckning
  • Idrifttagning

Kontakt