Mericon engineering

Elkraft

Våra elkraftsingenjörer har många års erfarenhet och besitter marknadens bästa kompetens inom distributions-, industri- och transmissionsanläggningar. Vi konstruerar, designar och dimensionerar ställverk och elkraftfördelningar i alla typer av verksamheter och anläggningar, och vi har expertkunskaper för dimensionering och selektivitetsberäkningar för låg-, mellan och högspänning.

Vi har stor kunskap och erfarenhet inom elinstallation och arbetar ofta tillsammans med elinstallatörer i samband med el-montage. Vi utför därefter utcheckning och driftsättning av elanläggningen tillsammans med kund och leverantör.

Vår styrka blir på det viset att vi är närvarande genom hela projektflödet, från förstudie, förprojekt till projektgenomförande med montageövervakning, utcheckning och slutligen driftsättning och överlämnande av elanläggningen till kund.

Kompetenser inom:

  • Projektering
  • Konstruktion
  • Dimensionering
  • Elkraftdistribution
  • Elkraftfördelningar låg- och mellanspänning
  • Ställverk
  • Selektivberäkningar
  • Installationsteknik
  • Utcheckning
  • Idrifttagning

Kontakt