Mericon engineering
Projektledning

Projektledning

Inom våra olika kompetensområden tar vi ofta olika ledande roller som disciplinledare, delprojektledare, montagesamordnare eller liknande.

Vi har också flera erfarna konsulter som är vana vid att agera projektledare i multidisciplinära projekt och även som representanter i våra kunders linjeorganisation i större och mindre projekt.

Oberoende av projektets storlek erbjuder vi hjälp med allt från utredningar till kalkylering, hjälp med förfrågningar och upphandlingar följt med projektering, detaljkonstruktion till montageövervakning och samordning, utcheckning och slutligen driftsättning.

Med uppbackning från våra ingenjörer kan vi smidigt växla upp för att hantera hela projektåtaganden inom kompetensområdena.

Vi etablerar oss snabbt i laguppställningen och stöttar övriga discipliner vid behov, för att vi tillsammans ska nå de uppsatta målen.

Kompetenser inom:

  • Multidisciplinär projektledning 
  • Projektledning inom kärndiscipliner
  • Disciplinledning
  • Kundrepresentant
  • Kalkylering
  • Förfrågning
  • Upphandling
  • Projektgenomförande
  • Utcheckning
  • Driftsättning

Kontakt