Mericon engineering

Instrument

Våra instrumentingenjörer har många års erfarenhet från uppdrag inom processindustrin och energianläggningar, där kärnkompetensen från bland annat pappers- och massaindustrin är utmärkande.

Vi särskiljer oss även med expertkunskaper inom ventil- och reglerteknik, fältinstrumentering inom temperatur, tryck, flöde och nivå. Vi har en bred komponentkunskap inom de på marknaden förekommande fabrikaten, och vi kan precisera de lämpligaste komponentvalen för respektive processområde och hanterar kalibrering av fältinstrumentering.

Ofta har vi en roll i våra kunders projektorganisation, där uppgifter som innefattar utredning, kalkylering, tidsplanering, förfrågningar, upphandlingar, montagekontroll, utcheckning och driftsättning blir vårt ansvarsområde. Vår närvaro genom hela projektet – från förstudie och analys till färdig leverans – säkerställer ett smidigt och effektivt flöde.

Kompetenser inom:

 • Projektering
 • Konstruktion
 • Dimensionering
 • Fältinstrumentering
 • Skåpskonstruktion
 • Ventilteknik
 • Reglerteknik
 • Instrumentkalibrering
 • Felsökning
 • Förebyggande- och avhjälpande underhåll
 • Utcheckning
 • Idrifttagning

Kontakt