Mericon engineering
Processäkerhet

Processäkerhet

Våra specialister inom process- och funktionssäkerhet erbjuder riskanalyser, riskhantering, ändringsprocesser och SIL-klassning, vilket innefattar metoder som what-if och Hazop-analyser.​

Kompetenser inom:

  • Processäkerhet
  • Funktionssäkerhet
  • SIL-klassning
  • Riskanalyser
  • Riskhantering
  • Funktionssäkerhet

Kontakt